uksw

 

Wszystkich pragnących pogłębić swoją wiarę oraz brać żywy udział w życiu parafii zapraszamy na kursy realizowane przez zespół doświadczonej kadry naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Kursy powstały z inicjatywy i we współpracy z Katolicką Odnową w Duchu Świętym Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Udział w kursach jest otwarty bez względu na wiek i wykształcenie lub dotychczasowe zaangażowanie w przykościelnych grupach religijnych.

KURS I STOPNIA : Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej

KURS II STOPNIA : Kurs dla katechistów

 

KURS I STOPNIA : Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej

(czyli - Co mówić o Jezusie)?

Uczestnikom przekazywana jest podstawowa wiedza z zakresu Pisma Świętego oraz niektórych przedmiotów teologicznych.
Program kursu obejmuje 120 godzin wykładowych i jest realizowany od października do czerwca (12 sobót). Warunkiem ukończenia Kursu jest obecność w 80% zajęć.
Po ukończeniu zajęć uczestnicy otrzymują Dyplom Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego poświadczający ukończenie Kursu.
Ukończenie Kursu I stopnia umożliwia uczestnictwo w ramach kursu II stopnia – Kursu dla katechistów. Podjęcie Kursu dla katechistów nie jest wymagane.
Koszt Kursu: 600 zł (płatność w dwóch ratach).

Rozpoczęcie kursu: 20 października 2018 r.

 

KURS II STOPNIA : Kurs dla katechistów

(czyli - Jak mówić o Jezusie?)

Kurs przygotowuje uczestników do głoszenia katechez dla dorosłych w parafiach oraz do prowadzenia w zespołach, razem z duszpasterzami, rekolekcji ewangelizacyjnych.

Program kursu obejmuje 90 godzin wykładowych i realizowany jest od października do czerwca (9 sobót), w ramach którego prowadzone są zajęcia teoretyczne z zakresu pedagogiki, katechetyki, komunikacji, teologii pastoralnej, a także praktyczne. 

Po ukończeniu zajęć uczestnicy otrzymują Dyplom Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego poświadczający ukończenie Kursu. Po ukończeniu Kursu i przejściu kwalifikacji, uczestnicy mają możliwość ubiegania się o misję kanoniczną do głoszenia katechezy dla dorosłych w parafiach .
Do składanych dokumentów należy dołączyć kserokopię świadectwa ukończenia Kursu Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej.
Koszt Kursu: 700 zł (płatność w dwóch ratach).

Wszystkie zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 8:00 - 16:45, w budynku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5.

Rozpoczęcie kursu: 20 października 2018 r.

 

Kadra wykładowców Kursów składa się z wielu znakomitych biblistów i teologów:

 • ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski
 • o. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik
 • ks. dr hab. Rafał Bednarczyk
 • ks. dr Zbigniew Grochowski
 • ks. dr Jan Hadalski
 • ks. dr Mirosław Jasiński
 • dr Dagmara Jaszewska
 • ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk
 • ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło
 • ks. dr hab. Dariusz Kurzydło Prof. UKSW
 • dr hab. Anna Kuśmirek dr Aneta Rayzacher-Majewska
 • ks. prof. dr hab. Franciszek Mickiewicz
 • ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek
 • ks. prof. dr hab. Marek Parchem
 • ks. dr hab. Krzysztof Siwek
 • dr Barbara Strzałkowska
 • ks. prof. UKSW dr hab. Marek Tatar
 • dr Anna Kot-Twardziłowska
 • dr Monika Waluś
 • ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Wielebski

Wykładowcy zapewniają solidne podstawy do poznania Pisma Świętego i teologii zgodne z nauką Kościoła Katolickiego.

TERMINY ZAJĘĆ w roku akademickim 2018/2019

STUDIUM WIEDZY BIBLIJNEJ I TEOLOGICZNEJ

I semestr

II semestr

20 października

24 listopada

8 grudnia

12 stycznia

26 lutego

9 lutego

23 lutego

9 marca

23 marca

6 kwietnia

18 maja

1 czerwca

KURS DLA KATECHISTÓW

I semestr

II semestr

20 października

24 listopada

8 grudnia

26 stycznia

 

23 lutego

9 marca

6 kwietnia

18 maja

1 czerwca

 

 

Do rozpoczęcia kursów wystarczy pobrać kwestionariusz osobowy, wypełnić i wysłać pocztą zwykłą  na adres: Wydział Teologiczny UKSW, ul. Dewajtis 5,01-815 Warszawa, z dopiskiem: Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej lub Kurs dla katechistów. Można także zeskanowany wypełniony kwestionariusz wysłać pocztą elektroniczną na właściwy adres: wtz@uksw.edu.pl albo wtdz@uksw.edu.pl (Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej) lub i.kaluzna@uksw.edu.pl (Kurs dla katechistów) 

Tel. do dziekanatu: 22 561 88 75, 22 561 88 56.

Więcej informacji na stronie: www.teologia.uksw.edu.pl, zakładka podyplomowe. 

 

Kwestionariusz do pobrania