Szkoła Animatora Ucznia - Misjonarza

Szkoła Animatora Ucznia - Misjonarza

Jest to kolejny krok w formacji jaki proponujemy po przejściu Rekolekcji Ewangelizacyjnych (REO). Głównym celem Szkoły Animatora jest formacja duchowa i ludzka oraz przygotowanie uczestników do posługi.

Troszcząc się o zbawienie i osiągnięcie nadrzędnego celu jakim jest świętość, nie może zabraknąć propozycji formacyjnej dbającej o uporządkowany i systematyczny rozwój duchowy braci i sióstr we wspólnotach Odnowy w Duchu Świętym. 

Odbywa się to w ramach Szkoły, którą nazwaliśmy Szkoła Animatora Ucznia-Misjonarza, poprzez wszechstronne przygotowanie uczestników w zakresie formacji duchowej i intelektualnej oraz do posługi we wspólnocie. W swojej istocie są to Rekolekcje, a nie “szkoła”, w której zdobywa się jakąś wiedzę.

Każdy chrześcijanin jest powołany do tego aby być zarówno Uczniem Jezusa jak i Misjonarzem Dobrej Nowiny. Nie każdy jednak dostrzega w sobie uczniowską postawę oraz umiejętność ewangelizacji.

Pomoc uczestnikom w otwarciu się na łaskę podążania za Jezusem, pragnienia uczenia się od Niego a także na gotowość składania świadectwa jest jednym z kluczowych celów jaki stawiają sobie Rekolekcje.

Szkoła Animatora Ucznia- Misjonarza prowadząc uczestników przez kolejne etapy życia św. Pawła, łączy w sobie formację intelektualną i duchową. Formacja duchowa wprowadza na drogę "drugiego nawrócenia", polegającego na stałej przemianie człowieka, który umiera dla siebie, a otwiera się na zbawcze działanie Chrystusa. Formacja intelektualna jest wprowadzeniem w istotne treści dotyczące tożsamości Odnowy w Duchu Świętym, roli animatora, sposobów pracy w grupie.

Zaproszenie do uczestnictwa w Szkole Animatora skierowane jest nie tylko do tych osób , które chcą być animatorami ale również do każdego kto chce podejmować świadomą służbę.
Szkoła Animatora to 8 miesięcy codziennej obecności Świętego Pawła w życiu uczestnika i szansa na nowe spojrzenie we własne serce, na miejsce i powołanie do bycia we współczesnym świecie. Jednocześnie to 9 weekendów i 9 szczególnych nabożeństw, które mogą przynieść łaskę uporządkowania, uzdrowienia aby przygotować uczestnika do jego drogi - do POSŁANIA. Program weekendu podczas Rekolekcji zawiera m. in.: 5 konferencji, medytacje, Eucharystię, adorację Najświętszego Sakramentu, celebrację, ćwiczenia, spotkania w grupach dzielenia. Każdy uczestnik objęty jest indywidualną opieką doświadczonego animatora.

Zajęcia odbywają się w Domu Rekolekcyjnym Ojców Jezuitów w Warszawie–Falenicy przy ul. Oleckiej 30 (ECCC) i każdorazowo rozpoczynają się w piątek o godz.18:30, a kończą w niedzielę ok. godz. 12:30 przed obiadem. Koszt jednego weekendu: 140 zł, obejmuje pobyt w Domu Rekolekcyjnym wraz z dwoma noclegami, całodziennym wyżywieniem od kolacji w piątek do śniadania w niedzielę. Do dyspozycji uczestników są pokoje jedno- lub dwu-osobowe, sala konferencyjno-wykładowa wyposażona w nowoczesny system multimedialny, dwie mniejsze sale spotkań, dwie kaplice, oratorium, stołówka, dwie kawiarenki, parking.

Zgłoszenia za pośrednictwem Lidera wspólnoty lub osoby upoważnionej przez Lidera.

Terminy zajęć w roku 2017/2018

27-29 października 2017
24 - 26 listopada 2017
12 -14 stycznia 2018
2 - 4 lutego 2018
23 - 25 lutego 2018
16 - 18 marca 2018
13 - 15 kwietnia 2018
11 - 13 maja 2018
8 - 10 czerwca 2018