golab

Msze ??wi?te z modlitw?? o uzdrowienie

W parafii Matki Bo?ej Cz??stochowskiej w Wo?ominie, ul. Ko??cielna 54, Msze ??wi??te i modlitwa o uzdrowienie odbywaj?? si?? w ka?dy trzeci czwartek miesi?ca o godz. 19.00 (z wyj??tkiem wakacji).

W parafii ?w. Wincentego Pallottiego w Warszawie, ul. Skaryszewska 12, Msze ?wi??te i modlitwa o uzdrowienie odbywaj? si? w drug? sobot?? miesi??ca o godz. 18.00

W parafii Opatrzno?ci Bo?ej w Warszawie-Weso??ej, ul. ks. Skargi 2, Msza ?wi??ta z modlitw?? o uzdrowienie w ka?d?? trzeci? niedziel? miesi??ca o godz. 18.00

W parafii Przemienienia Pa??skiego w Radzyminie, ul. POW 1, Msza ?wi??ta z modlitw? o uzdrowienie w ostatnie wtorki miesi??ca o godz.19.00 (z wyj?tkiem wakacji)

Created by Jenny@pingwin.waw.pl