golab

MATERIAŁY FORMACYJNE

Jak zachować powagę pasterską?

Konferencja wygłoszona 13 marca 2010 r. na spotkaniu liderów i animatorów.

Spoczynek w Duchu św.

Konferencja wygłoszona 11 marca 2010 r. we wspólnocie Ostrobramska.

7 grzechów przeciwko o jedności.

7 listopada 2009 r.

Kiedy dwa miesiące temu spotkaliśmy się na dniu jedności z siostrzaną diecezją (swoją drogą ciekawy jestem ile wspólnot zechciało wziąć udział w tym świętowaniu?), wyraźnie o kazało się, że jednym z głównych problemów dręczących większość wspólnot jest brak jedności. (...)

Bezinteresowność Apostoła

Konspekt konferencji wygłoszonej 21 lutego 2009 r. na Ateńskiej do animatorów i liderów przez ks. Łukasza Turka.

Beze mnie nic nie możecie uczynić... (J 15, 5b)

Konspekt konferencji wygłoszonej 22 listopada 2008 r. podczas I Kongresu "Nasze Credo" w Głotowie przez ks. Łukasza Turka.

Przymierze "Nasze Credo"

Konspekt Konferencji z listopada 2008 r.

Katecheza o wspólnocie.

"Jeden Duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich". (Dz 4, 32-34) "Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek z w radości i prostocie serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia." (Dz 2, 46-47)

Charyzmaty - dary z Nieba.

(..) Natężamy nasz duchowy słuch - specjalny zmysł występujący "tylko u charyzmatyków", tymczasem Pan Bóg chce mówić przede wszystkim do naszych fizycznych uszu, bo ludźmi, a nie aniołami jesteśmy. Zresztą nie oszukujmy się: wszystko, co Bóg chciał nam powiedzieć zostało już powiedziane w Chrystusie i przez Chrystusa. Jest to zawarte w Piśmie świętym, w nauczaniu Kościoła. Także odnośnie charyzmatów (por. 1 Kor 14 - szczególnie dar języków i proroctwa). Gdybyśmy tylko chcieli tego słuchać to naprawdę było by aż nadto. (..)

O radości.

"Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy"

Created by Jenny@pingwin.waw.pl