III Praskie Forum Charyzmatyczne w Legionowie – 29 września 2018 r.
zdjęcia – Diakonia Medialna; licencja Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0)