ZESZYTY FORMACYJNE

wydawane przez Centrum Formacji „Wieczernik” w Magdalence. Można się w nie zaopatrzyć w czasie pobytu w Domu Rekolekcyjnym, a także zamówić wysłanie pocztą, kontaktując się w tej sprawie z Sekretariatem Centrum Formacji „Wieczernik” magdalenka@odnowa.org lub info@cfwieczernik.odnowa.org
Aktualną listę dostępnych zeszytów można sprawdzić na stronie http://www.cfwieczernik.odnowa.org/zeszyty-formacyjne
ABC w zmaganiu ze złym duchem (cena 20 zł)
Seria “Biblioteczka egzorcysty”. Każda z dwóch części zawiera zapis kilku wykładów wygłoszonych na różnych konferencjach i spotkaniach przez księży egzorcystów.
Aby lepiej poznać Odnowę (cena 10 zł)
Zeszyt zawiera podstawowe informacje o Odnowie w Duchu Świętym. Bardzo dobry dla nowych osób we wspólnotach.
Badajcie duchy (cena 10 zł)
Zeszyt jest poświęcony tematyce rozeznawania duchowego. Prezentuje zasady rozeznawania duchowego w ujęciu różnych autorów. Może być dużą pomocą szczególnie dla liderów wspólnot
Bądźmy uczniami Chrystusa (cena 15 zł)
Jest to nauczanie Księdza Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego z dwóch turnusów rekolekcyjnych: „Bądźmy uczniami Chrystusa” i „Dekalog”. Autor łączy wielką wiedzę i głębię refleksji z ogromnym talentem popularyzatorskim. Książka przydatna będzie dla tych, którzy chcą iść na serio za Panem Jezusem
Dekalog drogą uzdrowienia (część II, cena 10 zł)
Zeszyty mogą być pomocą w przygotowaniu do spowiedzi i w pracy nad sobą. Omawiając szczegółowo każde z Przykazań Bożych wskazują, jak żyć w dzisiejszym świecie zgodnie z prawem danym nam przez Boga. Omawiają też związek, jaki zachodzi między naszą relacją do Boga a stanem naszego wnętrza.
Drogowskazy do szczęścia (cena każdej części 10 zł)
Cykl „Rekolekcje w codzienności”, oparty na Ośmiu Błogosławieństwach według św. Mateusza. Każdy zeszyt może stanowić pomoc zarówno w formacji osobistej, jak i wspólnotowej. Aktualnie dostępne są:
Część I: „Prawdziwa i fałszywa droga do szczęścia. Błogosławieni ubodzy w duchu”
Część III: „Błogosławieni cisi. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości”
Część IV: „Błogosławieni miłosierni. Błogosławieni czystego serca”.
Jak żyć nadzieją w trudnych czasach. Uzdrowienie z przygnębienia i lęków (cena 15 zł)
Zeszyt pomocny w tym, by wzrastać w zaufaniu do Pana Boga i otwierać się na Jego działania. Szczególnie przydatna w sytuacjach kryzysowych.
Jednomyślni na modlitwie (cena 10 zł)
Przewodnik dla uczestników i animatorów spotkań modlitewnych
Kim jesteś Duchu Święty? (cena 10 zł)
Cykl katechez o Duchu Świętym i Jego działaniu.
Którędy do Boga? Jak formować siebie i innych
Książka ta mówi o tym, jak zadbać o rozwój duchowy – własny i innych. Może być przydatna nie tylko animatorom, liderom, formatorom (duchownym i świeckim), ale również wszystkim, którzy pragną duchowo wzrastać. Powstała w oparciu o dokumenty Kościoła i doświadczenie Odnowy w Duchu Świętym, szczególnie Centrum Formacji „Wieczernik”.
„Nasze Credo” (cena 10 zł)
Zeszyt przybliża proponowany przez Centrum Formacji “Wieczernik” styl życia, wraz ze wskazówkami, jak przygotować siebie (lub innych) do podjęcia konkretnych zobowiązań. Ukazuje istotę tego, co nazywamy “łaską Odnowy” i daje konkretny program, jak wytrwać w tej łasce.
Nie dowierzajcie każdemu duchowi (cena 10 zł)
Rozeznawanie objawów fizycznych towarzyszących modlitwie. Kiedy odpoczynek w Duchu pochodzi na prawdę od Ducha Świętego? Jak rozeznawać proroctwa?
Pan Jezus może uzdrowić Twoje życie (cena 15 zł)
Zeszyt zawiera 63 wprowadzenia do medytacji słowa Bożego. Medytacje w rozdziale „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” pomagają ukształtować w sobie postawę zaufania Bogu. Medytacje w rozdziale „Przemieniające spotkanie z Bogiem” służą otwarciu się na Boga działającego w naszym życiu, szczególnie w sytuacjach dla nas trudnych do przyjęcia.
Praktyka modlitwy wstawienniczej (cena 24 zł)
Jest to dwuczęściowy podręcznik, autorstwa Zbigniewa Lityńskiego i Janusza Rożeja, dla osób posługujących w zespołach modlitwy wstawienniczej. Treści w nim zawarte są cenne także dla osób korzystających z tego rodzaju modlitwy. Część pierwsza porusza zagadnienia duchowych i organizacyjnych podstaw modlitwy wstawienniczej, opisuje cztery podstawowe aspekty uzdrowienia oraz przypomina o ważności sakramentów i sakramentaliów w modlitwach o uzdrowienie. Druga część opisuje różne aspekty modlitwy wstawienniczej oraz zwraca uwagę na częściej występujące błędy. Zawiera też budujące świadectwa osób doświadczających mocy modlitwy wstawienniczej.
Przebaczać 77 razy (cena 10 zł)
Autor: ks. Andrzej Grefkowicz. Zeszyt ma stanowić pomoc w przyjmowaniu łaski uzdrowienia wewnętrznego i poprawie relacji z bliźnimi, w tym z najbliższymi.
Przewodnik duchowego wzrostu
Przewodnik jest pomocą formacyjną dla osób rozpoczynających, po rekolekcjach ewangelizacyjnych, nowy etap swej drogi z Bogiem. Jest to rozszerzona wersja dawniejszych „Katechez po REO”.
Aktualnie dostępna jest tylko część 2, która omawia tematy codziennego rachunku sumienia, spotkania modlitewnego, grupy dzielenia, życia sakramentalnego, pobożności Maryjnej i apostolstwa osób świeckich.  (cena 18 zł)
Pułapki mocy ciemności (cena 20 zł)
Zeszyt formacyjny porusza tematykę zagrożeń płynących ze strony filozofii New Age, a konkretnie:
Zmiana sposobu myślenia pod wpływem filozofii New Age, wpływ duchowości Wschodu, magia, wróżbiarstwo, spirytyzm, medycyna niekonwencjonalna. Pomaga skonfrontować propozycje zwolenników Nowej Ery z chrześcijaństwem, w szczególności z nauczaniem Kościoła, aby ustrzec się od wpadnięcia w pułapki, które zastawia szatan.
Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (cena 25 zł)
Podręcznik dla prowadzących: część A – metodyczna i część B – konspekty katechez.
Sztuka rozeznawania indywidualnego i wspólnotowego (cena 16 zł)
Treści zawarte w zeszycie mogą pomóc we wzrastaniu w umiejętności rozeznawania woli Boga i dokonywaniu wyborów, aby coraz lepiej wypełniać wolę Pana. Dotyczą zarówno osobistych decyzji, jak i rozeznawania podejmowanego we wspólnocie.
Uzdrowienie przez miłość i modlitwę (cena 20 zł)
Książka dla osób, które pragną modlić się o uzdrowienie własne bądź innych. Wśród tematów m.in. uzdrowienie obrazu Boga, uzdrowienie duchowe, uzdrowienie wewnętrzne, uzdrowienie fizyczne, praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania do spowiedzi. Książka zawiera także świadectwa i propozycje różnych form modlitwy. Może być przydatna również dla osób, które nie są w grupach Odnowy. Celem książki jest nie tylko pomoc w przyjęciu łaski uzdrowienia, ale także w odnowieniu i pogłębieniu relacji z Bogiem
INTERNETOWA KSIEGARNIA OŚRODKA ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM W ŁODZI