Wszystkich pragnących pogłębić swoją wiarę oraz brać żywy udział w życiu parafii zapraszamy na kursy realizowane przez zespół doświadczonej kadry naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Kursy powstały z inicjatywy i we współpracy z Katolicką Odnową w Duchu Świętym Diecezji Warszawsko-Praskiej.
Udział w kursach jest otwarty bez względu na wiek i wykształcenie lub dotychczasowe zaangażowanie w przykościelnych grupach religijnych.
KURS I STOPNIA : Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej
KURS II STOPNIA : Kurs dla katechistów parafialnych

KURS I STOPNIA : Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej

(czyli – Co mówić o Jezusie)?
Uczestnikom przekazywana jest podstawowa wiedza z zakresu Pisma Świętego oraz niektórych przedmiotów teologicznych.
Program kursu obejmuje 120 godzin wykładowych i jest realizowany od października do czerwca (12 sobót). Warunkiem ukończenia Kursu jest obecność w 80% zajęć.
Po ukończeniu zajęć uczestnicy otrzymują Dyplom Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego poświadczający ukończenie Kursu.
Ukończenie Kursu I stopnia umożliwia uczestnictwo w ramach kursu II stopnia – Kursu dla katechistów. Podjęcie Kursu dla katechistów nie jest wymagane.
Koszt Kursu: 700 zł (płatność w dwóch ratach).

KURS II STOPNIA : Kurs dla katechistów parafialnych

(czyli – Jak mówić o Jezusie?)
Kurs przygotowuje uczestników do głoszenia katechez dla dorosłych w parafiach oraz do prowadzenia w zespołach, razem z duszpasterzami, rekolekcji ewangelizacyjnych.
Program kursu obejmuje 90 godzin wykładowych i realizowany jest od października do czerwca (9 sobót), w ramach którego prowadzone są zajęcia teoretyczne z zakresu pedagogiki, katechetyki, komunikacji, teologii pastoralnej, a także praktyczne.
Po ukończeniu zajęć uczestnicy otrzymują Dyplom Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego poświadczający ukończenie Kursu. Po ukończeniu Kursu i przejściu kwalifikacji, uczestnicy mają możliwość ubiegania się o misję kanoniczną do głoszenia katechezy dla dorosłych w parafiach .
Do składanych dokumentów należy dołączyć kserokopię świadectwa ukończenia Kursu Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej.
Koszt Kursu: 700 zł (płatność w dwóch ratach).
Wszystkie zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 8:00 – 16:45, w budynku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5.

Kadra wykładowców Kursów składa się z wielu znakomitych biblistów i teologów:

 1. ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski
 2. o. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik
 3. ks. dr hab. Rafał Bednarczyk
 4. ks. dr Zbigniew Grochowski
 5. ks. dr Jan Hadalski
 6. ks. dr Mirosław Jasiński
 7. dr Dagmara Jaszewska
 8. ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk
 9. ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło
 10. ks. dr hab. Dariusz Kurzydło Prof. UKSW
 11. dr hab. Anna Kuśmirek dr Aneta Rayzacher-Majewska
 12. ks. prof. dr hab. Franciszek Mickiewicz
 13. ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek
 14. ks. prof. dr hab. Marek Parchem
 15. ks. dr hab. Krzysztof Siwek
 16. dr Barbara Strzałkowska
 17. ks. prof. UKSW dr hab. Marek Tatar
 18. dr Anna Kot-Twardziłowska
 19. dr Monika Waluś
 20. ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Wielebski

Wykładowcy zapewniają solidne podstawy do poznania Pisma Świętego i teologii zgodne z nauką Kościoła Katolickiego.

 

 

TERMINY ZAJĘĆ w roku akademickim 2023/24

STUDIUM WIEDZY BIBLIJNEJ I TEOLOGICZNEJ

I semestr II semestr
21 października 2023

4 listopada 2023

25 listopada 2023

9 grudnia 2023

16 grudnia 2023

 

 

3 lutego 2024

24 lutego 2024

9 marca 2024

13 kwietnia 2024

27 kwietnia 2024

1 czerwca 2024

15 czerwca 2024

 

 

TERMINY ZAJĘĆ w roku akademickim 2023/24

KURS DLA KATECHISTÓW PARAFIALNYCH

I semestr II semestr
21 października 2023

4 listopada 2023

25 listopada 2023

9 grudnia 2023

16 grudnia 2023

3 lutego 2024

9 marca 2024

13 kwietnia 2024

15 czerwca 2024

 

W celu zapisania się na kurs, zapraszamy na stronę Wydziału Teologicznego Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:

https://teologia.uksw.edu.pl/swbit [Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej]

https://teologia.uksw.edu.pl/kkp [Kurs dla katechistów parafialnych]