„Niechaj uwielbienie wypełni me usta, abym codziennie opiewał Twoją chwałę”  (Ps 71)

Jak głosi nasza nazwa mamy być służbą uwielbienia – dla Odnowy naszej diecezji, dla naszych wspólnot, wreszcie (a może przede wszystkim) dla siebie nawzajem, bo to od człowieka, od jego serca zaczyna się uwielbienie.
Zadania Diakonii to: formowanie się w uwielbieniu Boga i służba prowadzeniem śpiewu i modlitwy na zewnątrz.
Mamy regularne, obowiązkowe spotkania formacyjne, które przygotowują nas do realizacji tych zadań.
Zapraszamy do służby osoby uzdolnione muzycznie, grające na instrumentach, ale jednocześnie rozwijające się w prowadzeniu modlitwy. Do posługi w Diakonii Uwielbienia wymagane jest już pewne doświadczenie na gruncie wspólnoty.
Osoby pragnące rozpocząć swoją przygodę z posługą uwielbienia zapraszamy na Letnie Warsztaty Formacyjne Diakonii Uwielbienia w lipcu i sierpniu (szczegółowe informacje dostają liderzy wspólnot).

Wylanie Darów Ducha Świętego Katedra

Kontakt do Diakonii

www.facebook.com/du.odnowa

koordynator – Dariusz Kaczorek
tel: 511 491 499
e-mail: kdarek19@gmail.com 

Termin spotkań w 2020/2021 r.

Spotykamy się w każdą trzecią sobotę miesiąca, godz.9.30-13.30