III Praskie Forum Charyzmatyczne w Legionowie - 29 września 2018 r.
zdjęcia - Diakonia Medialna; licencja Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0)