golab

AKTUALNOŚCI

Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy
Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy

Serce

Je?li w swoim sercu prze?ywasz jak?? t?sknot? za Bogiem.

Wydaje ci si?, ?e Go nie znasz albo znasz za ma?o.

Straci?e? sens swojego ?ycia lub pogubi?e? si? w ?yciu

TO  TE REKOLEKCJE S? W?A?NIE DLA CIEBIE

ZAPRASZAMY  dnia 14 wrze?nia 2016 o godz. 19:15

na rekolekcje REO, które odb?d? si? w Ko?ciele WNMP w Celestynowie

Przyjd? je?li pragniesz :

  •  wej?? w ?yw? relacj? z Bogiem
  • pog??bi? ?ycie duchowe
  • zachwyci? si? pi?knem modlitwy i S?owem Bo?ym
  • do?wiadczy? obecno?ci Boga i Jego pomocy w codziennym ?yciu

 

Rekolekcje poprowadzi Marika Pik

Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy