REKOLEKCJE IGNACJAŃSKIE – FUNDAMENT

DLA ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM

Termin: 26-31 sierpnia 2018.
Rozpoczęcie: 26 sierpnia kolacją o godz.18:00,
Zakończenie: 31 sierpnia obiadem o godz.13:00.
Rekolekcje te wprowadzają w doświadczenie życia duchowego poprzez poznanie i praktykowanie różnych metod modlitwy, takich jak: medytacja ignacjańska (rozważanie Słowa Bożego), ignacjański rachunek sumienia.
Odprawiający je ma okazję skonfrontować się z podstawowymi pytaniami dotyczącymi własnego życia w kontekście spotkania z Bogiem. Rekolekcje te zmierzają do poznania ostatecznego celu życiowej wędrówki i uzyskania wolności w dążeniu do niego. Dokonuje się to na drodze osobistej modlitwy w klimacie milczenia, obiektywizując swoje doświadczenie duchowe z osobą towarzyszącą. Rekolekcje Fundamentu przygotowują do owocnego przejścia czteroetapowej drogi Ćwiczeń Duchowych według metody św. Ignacego Loyoli.
Na plan dnia rekolekcyjnego składają się: wprowadzenia do medytacji i 3 medytacje dziennie po 45 min., konferencja, 20-minutowa rozmowa z osobą towarzyszącą (osoba duchowna lub osoba świecka), Eucharystia, Adoracja Najśw. Sakramentu, rachunek sumienia.
Warunki owocnego uczestnictwa w tej formie rekolekcji to:
– zdolność do zachowania pełnego milczenia i nie kontaktowania się ze światem zewnętrznym (tel. komórkowy, internet, itp.)
– zdolność do osobistej przedłużonej modlitwy 3 razy dziennie po 45 min.
– wewnętrzna równowaga psychiczno-duchowa
– szczera wola spotkania z Bogiem i podjęcia trudu rekolekcyjnego
– otwartość i gotowość do dzielenia się z osobą towarzyszącą w rekolekcjach
– wiek powyżej 21 roku życia
Rekolekcje prowadzi o. Piotr Kropisz SJ wraz ze współpracownikami.
Miejsce: Ośrodek Rekolekcyjnym ECCC w Warszawie-Falenicy przy ul. Oleckiej 30
W celu zgłoszenia należy wypełnić formularz w formacie WORD, i wysłać skan mailowo na adres: rekolekcje@eccc.pl lub pocztą tradycyjną (ECCC, ul. Olecka 30, 04-984 Warszawa).
Ze zgłoszeniami czekamy do końca czerwca.

Koszt: 470 zł za pokój dwuosobowy z łazienką i pełnym wyżywieniem lub 570 zł za pokój jednoosobowy z łazienką i z pełnym wyżywieniem.
UWAGA! Zniżka dla osób, które wyślą zgłoszenie do 31 maja 2018. (420 zł za pokój dwuosobowy i 510 zł za pokój jednoosobowy)