REKOLEKCJE IGNACJAŃSKIE – FUNDAMENT

Te 6-dniowe rekolekcje wprowadzają w doświadczenie życia duchowego poprzez poznanie i praktykowanie różnych metod modlitwy, takich jak: medytacja ignacjańska (rozważanie Słowa Bożego), ignacjański rachunek sumienia.
Odprawiający je ma okazję skonfrontować się z podstawowymi pytaniami dotyczącymi własnego życia w kontekście spotkania z Bogiem. Rekolekcje te zmierzają do poznania ostatecznego celu życiowej wędrówki i uzyskania wolności w dążeniu do niego. Dokonuje się to na drodze osobistej modlitwy w klimacie milczenia, obiektywizując swoje doświadczenie duchowe z osobą towarzyszącą. Rekolekcje Fundamentu przygotowują do owocnego przejścia czteroetapowej drogi Ćwiczeń Duchowych według metody św. Ignacego Loyoli.
Na plan dnia rekolekcyjnego składają się: wprowadzenia do medytacji i 3 medytacje dziennie po 45 min., konferencja, 20-minutowa rozmowa z osobą towarzyszącą (osoba duchowna lub osoba świecka), Eucharystia, Adoracja Najśw. Sakramentu, rachunek sumienia.

Warunki owocnego uczestnictwa w tej formie rekolekcji to:
– zdolność do zachowania pełnego milczenia i nie kontaktowania się ze światem zewnętrznym (tel. komórkowy, internet, itp.)
– zdolność do osobistej przedłużonej modlitwy 3 razy dziennie po 45 min.
– wewnętrzna równowaga psychiczno-duchowa
– szczera wola spotkania z Bogiem i podjęcia trudu rekolekcyjnego
– otwartość i gotowość do dzielenia się z osobą towarzyszącą w rekolekcjach
– wiek powyżej 21 roku życia

Rekolekcje prowadzi o. Maciej Obrzazgiewicz SJ wraz ze współpracownikami.
Miejsce: Ośrodek Rekolekcyjnym ECCC w Warszawie-Falenicy przy ul. Oleckiej 30

Terminy i zapisy na stronie ECCC:
Fundament Ćwiczeń Duchowych