Warsztaty dla osób po rekolekcjach REO

Wypełnij formularz. 
Zamówienie obiadu jest dobrowolne. Koszt to każdorazowo 18 zł. W polu „Liczba obiadów” wpisz liczbę obiadów odpowiadającą liczbie spotkań, na których chcesz zamówić obiad.

Zgłoszenie na warsztaty "Odkryj moc Ducha"

* Required