Wszystkich pragnących pogłębić swoją wiarę oraz brać żywy udział w życiu parafii zapraszamy na kursy realizowane przez zespół doświadczonej kadry naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Kursy powstały z inicjatywy i we współpracy z Katolicką Odnową w Duchu Świętym Diecezji Warszawsko-Praskiej.
Udział w kursach jest otwarty bez względu na wiek i wykształcenie lub dotychczasowe zaangażowanie w przykościelnych grupach religijnych.
KURS I STOPNIA : Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej
KURS II STOPNIA : Kurs dla katechistów

KURS I STOPNIA : Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej

(czyli – Co mówić o Jezusie)?
Uczestnikom przekazywana jest podstawowa wiedza z zakresu Pisma Świętego oraz niektórych przedmiotów teologicznych.
Program kursu obejmuje 120 godzin wykładowych i jest realizowany od października do czerwca (12 sobót). Warunkiem ukończenia Kursu jest obecność w 80% zajęć.
Po ukończeniu zajęć uczestnicy otrzymują Dyplom Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego poświadczający ukończenie Kursu.
Ukończenie Kursu I stopnia umożliwia uczestnictwo w ramach kursu II stopnia – Kursu dla katechistów. Podjęcie Kursu dla katechistów nie jest wymagane.
Koszt Kursu: 650 zł (płatność w dwóch ratach).

KURS II STOPNIA : Kurs dla katechistów

(czyli – Jak mówić o Jezusie?)
Kurs przygotowuje uczestników do głoszenia katechez dla dorosłych w parafiach oraz do prowadzenia w zespołach, razem z duszpasterzami, rekolekcji ewangelizacyjnych.
Program kursu obejmuje 90 godzin wykładowych i realizowany jest od października do czerwca (9 sobót), w ramach którego prowadzone są zajęcia teoretyczne z zakresu pedagogiki, katechetyki, komunikacji, teologii pastoralnej, a także praktyczne.
Po ukończeniu zajęć uczestnicy otrzymują Dyplom Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego poświadczający ukończenie Kursu. Po ukończeniu Kursu i przejściu kwalifikacji, uczestnicy mają możliwość ubiegania się o misję kanoniczną do głoszenia katechezy dla dorosłych w parafiach .
Do składanych dokumentów należy dołączyć kserokopię świadectwa ukończenia Kursu Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej.
Koszt Kursu: 650 zł (płatność w dwóch ratach).
Wszystkie zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 8:00 – 16:45, w budynku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5.

Kadra wykładowców Kursów składa się z wielu znakomitych biblistów i teologów:

 • ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski
 • o. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik
 • ks. dr hab. Rafał Bednarczyk
 • ks. dr Zbigniew Grochowski
 • ks. dr Jan Hadalski
 • ks. dr Mirosław Jasiński
 • dr Dagmara Jaszewska
 • ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk
 • ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło
 • ks. dr hab. Dariusz Kurzydło Prof. UKSW
 • dr hab. Anna Kuśmirek dr Aneta Rayzacher-Majewska
 • ks. prof. dr hab. Franciszek Mickiewicz
 • ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek
 • ks. prof. dr hab. Marek Parchem
 • ks. dr hab. Krzysztof Siwek
 • dr Barbara Strzałkowska
 • ks. prof. UKSW dr hab. Marek Tatar
 • dr Anna Kot-Twardziłowska
 • dr Monika Waluś
 • ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Wielebski

Wykładowcy zapewniają solidne podstawy do poznania Pisma Świętego i teologii zgodne z nauką Kościoła Katolickiego.

TERMINY ZAJĘĆ w roku akademickim 2020/2021

STUDIUM WIEDZY BIBLIJNEJ I TEOLOGICZNEJ

I semestr II semestr
14 listopada
28 listopada
12 grudnia
9 stycznia
23 stycznia
6 lutego
6 marca
20 marca
10 kwietnia
24 kwietnia
15 maja
19 czerwca

KURS DLA KATECHISTÓW

I semestr II semestr
14 listopada
28 listopada
12 grudnia
6 lutego
20 marca
10 kwietnia
24 kwietnia
15 maja
19 czerwca

UWAGA! Z powodu sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19 zajęcia odbywają się zdalnie!

Do rozpoczęcia kursów wystarczy pobrać kwestionariusz osobowy, wypełnić i wysłać pocztą zwykłą  na adres: Wydział Teologiczny UKSW, ul. Dewajtis 5,01-815 Warszawa, z dopiskiem: Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej lub Kurs dla katechistów. Można także zeskanowany wypełniony kwestionariusz wysłać pocztą elektroniczną na właściwy adres: wtz@uksw.edu.pl albo wtdz@uksw.edu.pl (Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej) lub i.kaluzna@uksw.edu.pl (Kurs dla katechistów)
Tel. do dziekanatu: 22 561 88 75, 22 561 88 56.
Więcej informacji na stronie: www.teologia.uksw.edu.pl, zakładka podyplomowe.

Ulotka UKSW