Szkoła jest dedykowana dla wszystkich katolickich ruchów charyzmatycznych, nie tylko działających na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej.
Program szkoły został opracowany tak, aby w sposób systematyczny i uporządkowany pozwalał na wykonanie kolejnego kroku w rozwoju formacji duchowej i pogłębieniu formacji osobistej, jaki należałoby podjąć po przejściu Rekolekcji Ewangelizacyjnych Odnowy (REO) lub Seminarium Wiary.
Jako główny nurt programowy przyjęto formację animatora, stąd nazwa szkoły, aczkolwiek szkoła nie jest skierowana wyłącznie do osób, które chcą być animatorem.
Program Szkoły, w znacznym stopniu odpowiada na bieżące zapotrzebowanie wspólnot w zakresie formacji duchowej i osobistej i może mieć duży wpływ na dalszy ich rozwój, posługę w rodzimych parafiach, współpracy z proboszczami, zaangażowanie w ewangelizację w rodzinach, w miejscach życia i środowisku pracy.
Tym uczestnikom szkoły, którzy nie przeszli rekolekcji Uzdrowienia Wspomnień, zaleca się przed przystąpieniem do posługi ich odbycie, które jednak nie jest obligatoryjnym obowiązkiem związanym z przystąpieniem do Szkoły Animatora.
Szkoła Animatora to kilkumiesięczne rekolekcje składające się z następujących bloków programowych:

  • Formacji ludzkiej, pogłębiającej osobistą dojrzałość
  • Czerpania z bogactwa wiedzy kościoła  i specyfiki wspólnot charyzmatycznych
  • Formacji duchowej,  zmierzającej do coraz bliższej relacji z Chrystusem

 

Szkołę rozpoczyna weekend Uzdrowienia Wewnętrznego a następnie program szkoły splata się  ze ścieżkę życia Świętego Pawła, która prowadzi nas do bliższej relacji z Chrystusem, pokazuje własne słabości i zdolność przemiany, uczy nowego spojrzenia na siebie i świat, pokory i odwagi, bożej mądrości i gotowości do podążania za Panem.
Szkoła Animatora to 8 miesięcy codziennej obecności Świętego Pawła w życiu uczestnika. Jednocześnie to 9 weekendów i 9 szczególnych nabożeństw, które mogą przynieść łaskę uporządkowania, uzdrowienia aby przygotować uczestnika do jego drogi – do POSŁANIA. Program weekendu podczas Rekolekcji zawiera m. in.: 5 konferencji, medytacje, Eucharystię, adorację Najświętszego Sakramentu, celebrację, ćwiczenia, spotkania w grupach dzielenia. Każdy uczestnik objęty jest indywidualną opieką doświadczonego animatora.
Szkoła jest otwarta na przyjęcie około 50 uczniów i jest przeznaczona dla :

  • tych, którzy chcą być animatorami,
  • tych, którzy przeszli szkołę animatora w przeszłości ale czują w sobie potrzebę otwarcia się na nowo
  • tych którzy poszukują swojej drogi w Kościele, być może nie chcą być animatorami ale noszą w sobie potrzebę otwarcia się na nowe życie w Duchu Świętym

 

Zajęcia odbywają się w Domu Rekolekcyjnym Ojców Jezuitów w Warszawie–Falenicy przy ul. Oleckiej 30 (ECCC) i każdorazowo rozpoczynają się w piątek o godz.18:30, a kończą w niedzielę do godz. 13:00 (przed obiadem). Koszt jednego weekendu: 150 zł, obejmuje pobyt w Domu Rekolekcyjnym wraz z dwoma noclegami, całodziennym wyżywieniem od kolacji w piątek do śniadania w niedzielę. Do dyspozycji uczestników są pokoje dwuosobowe, sala konferencyjno-wykładowa wyposażona w nowoczesny system multimedialny, dwie mniejsze sale spotkań, dwie kaplice, oratorium, stołówka, dwie kawiarenki, parking.
Zgłoszenia za pośrednictwem Lidera wspólnoty lub osoby upoważnionej przez Lidera.
W pierwszej kolejności przyjmowane są osoby ze wspólnot Odnowy w Duchu Świętym z diecezji warszawsko-praskiej.

Terminy zajęć w roku 2020/2021
(dokończenie V, zeszłorocznej, edycji Szkoły Animatora):

Korynt
Jerozolima
Rzym
Ceremonia Posłania
19 – 21 marca 2021
16 – 19 kwietnia 2021
21 – 23 maja 2021
18 – 20 czerwca 2021