Zgłoszenia na Seminarium dokonuje lider lub osoba wyznaczona przez lidera.