W celu zapisania się na kurs, zapraszamy na stronę Wydziału Teologicznego Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:

https://teologia.uksw.edu.pl/swbit