Wybierz formularz do pobrania

Pobierz kwestionariusz w formacie pdf –  tutaj
Pobierz kwestionariusz w formacie doc –  tutaj
Wypełniony kwestionariusz należy wysłać pocztą zwykłą na adres: Wydział Teologiczny UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, z dopiskiem: Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej.
Można także zeskanowany kwestionariusz wysłać pocztą elektroniczną na adres: wtz@uksw.edu.pl albo wtdz@uksw.edu.pl
Zgłoszenia należy dokonywać w terminie od 1 września do 1 października.