Wybierz formularz do pobrania

Pobierz kwestionariusz w formacie pdf -  tutaj

Pobierz kwestionariusz w formacie doc -  tutaj

 

Wypełniony kwestionariusz należy wysłać pocztą zwykłą na adres: Wydział Teologiczny UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, z dopiskiem: Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej.

Można także zeskanowany kwestionariusz wysłać pocztą elektroniczną na adres: wtz@uksw.edu.pl albo wtdz@uksw.edu.pl

Zgłoszenia należy dokonać w terminie 1 września 2017 - 1 października 2017 roku.