golab

Szkoła Animatora Ucznia-Misjonarza

Jest to kolejny krok w formacji jaki proponujemy po przejściu Rekolekcji Ewangelizacyjnych.

Troszcząc się o zbawienie i osiągnięcie nadrzędnego celu jakim jest świętość, nie może zabraknąć propozycji formacyjnej dbającej o uporządkowany i systematyczny rozwój duchowy braci i sióstr we wspólnotach Odnowy w Duchu Świętym.

Odbywa się to w ramach Szkoły, którą nazwaliśmy Szkoła Animatora UczniaMisjonarza, poprzez wszechstronne przygotowanie uczestników w zakresie formacji duchowej i intelektualnej oraz do posługi we wspólnocie. W swojej istocie są to Rekolekcje, a nie "szkoła", w której zdobywa się jakąś wiedzę. Każdy chrześcijanin jest powołany do tego aby być zarówno Uczniem Jezusa jak i Misjonarzem Dobrej Nowiny. Nie każdy jednak dostrzega w sobie uczniowską postawę oraz umiejętność ewangelizacji.

Pomoc uczestnikom w otwarciu się na łaskę podążania za Jezusem, pragnienia uczenia się od Niego a także na gotowość składania świadectwa jest jednym z kluczowych celów jaki stawiają sobie Rekolekcje.

Szkoła Animatora Ucznia- Misjonarza prowadząc uczestników przez kolejne etapy życia św. Pawła, łączy w sobie formację intelektualną i duchową. Formacja duchowa wprowadza na drogę "drugiego nawrócenia", polegającego na stałej przemianie człowieka, który umiera dla siebie, a otwiera się na zbawcze działanie Chrystusa. Formacja intelektualna jest wprowadzeniem w istotne treści dotyczące tożsamości Odnowy w Duchu Świętym, roli animatora, sposobów pracy w grupie. W ramach programu całego cyklu Szkoły uczestnicy odbywają 9 spotkań w systemie weekendowym (od piątku godz. 18:30 do niedzieli godz. 12:30) raz w miesiącu, przez jeden rok - od października do czerwca. Program weekendu podczas Rekolekcji zawiera m. in.: 5 konferencji, medytacje, Eucharystię, adorację Najświętszego Sakramentu, celebrację, ćwiczenia, spotkania w grupach dzielenia. Każdy uczestnik objęty jest indywidualną opieką doświadczonego animatora.

Rekolekcje odbywają się w doskonałych warunkach udostępnianych przez Dom rekolekcyjny Ojców Jezuitów w Warszawie - Falenicy przy ul. Oleckiej 30 (ECCC). Do dyspozycji uczestników są pokoje jedno- lub dwu-osobowe, sala konferencyjno-wykładowa wyposażona w nowoczesny system multimedialny, dwie mniejsze sale spotkań, dwie kaplice, oratorium, stołówka, dwie kawiarenki, parking.

Created by Jenny@pingwin.waw.pl